Vi anvender cookies for at sikre dig at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Læs mere her.
Din kurv Luk
Henter din indkøbskurv...
  DKK fra at opnå fri fragt
Total 0,00 DKK
Fri eller billig fragt på køb over 2500.-
Projektpris Ring for supertilbud
Vilkår

Indledning:
Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer og ordre,medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
Specielle betingelser fra købers side specificeret i dennes ordre er således ikke bindende for InnovateDK ApS, med mindre skriftlig accept fra vores side foreligger.

Tilbud:
Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg.
De opgivne priser er excl. moms og eventuelle andre statsafgifter. InnovateDK ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister, tilbud og katalogmateriale.
Eventuelle opgivne mål og andre tekniske specifikationer angivet i tilbud eller katalogmateriale er af vejledende karakter, hvorfor InnovateDK ApS ikke påtager sig ansvar for fejl i dette materiale.
Såfremt der i tiden efter, at aftale om køb er indgået, sker stigninger i told, skatter eller den danske krones vekselkurs, er InnovateDK ApS berettiget til at forhøje prisen tilsvarende. Meddelelse herom skal fremsættes inden varens afsendelse.

Levering:
Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter bedste skøn og kan således ikke danne grundlag for ophævelse eller erstatning.
InnovateDK ApS er uanset ovenstående heller ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Levering sker ab vor adresse. Forsendelse sker på købers regning og risiko.
Engangspaller vil altid være uden returret. Engangspaller faktureres til kr. 65,00. Eur-paller faktureres til kr. 125,00. Og krediteres til kr. 80,00. Kunden sørger for returnering til InnovateDK ApS. Returnering af paller må kun ske mod forudgående aftale med InnovateDK ApS.
Dersom vi ikke har modtaget skriftlig instruks, forbeholder InnovateDK ApS sig ret til at vælge transportmiddel og transportvej efter vort skøn.
InnovateDK ApS er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold uden for vor kontrol.
Ved eventuel oplagring henligger varerne for købers risiko.

Returnering:
Varer modtages kun retur franco i ubeskadiget og rengjort stand, og kun efter forudgående aftale.
InnovateDK ApS forbeholder sig ret til at beregne et returneringsgebyr.
Specielle varer hjemkøbt til en bestemt kunde eller varer fremstillet efter købers mål, tegninger eller lignende tages ikke retur.
Returnering af varer i forbindelse med en eventuel reklamation sker på købers risiko.

Reklamationer:
Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden mangler.
Reklamationer over mangler eller mængdeangivelse skal ske skriftligt inden 8 dage efter varenes modtagelse. Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer forbeholder InnovateDK ApS sig ret til efter eget skøn enten at udbedre manglen, kreditere køber de mangelfulde varer, yde køber et forholdsmæssigt afslag i prisen for varen eller foretage omlevering.
InnovateDK ApS er alene ansvarlig, såfremt det kan påvises, at InnovateDK ApS eller dets ansatte har begået fejl eller forsømmelser. Et eventuelt erstatningsansvar er alene maksimeret til leverancens værdi incl. moms. InnovateDK ApS er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ved levering udenfor landets grænser er InnovateDK ApS ikke ansvarlig for den merudgift, som skyldes fragt, ophold, transport, diæter, fortæring og lignende, som er affødt af, at leverancen er sket til udlandet.
Uanset ovenstående bortfalder InnovateDK ApS ansvar, hvis varen har været udsat for urigtig montering, mangelfuld vedligeholdelse eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med vore anvisninger.
InnovateDK ApS hæfter ikke for mundtlig teknisk service eller vejledning, og ved skriftlig teknisk service på foranledning af direkte forespørgsel tages forbehold for mangelfulde eller misvisende oplysninger i forespørgslen.

Betaling:
Betaling sker efter aftale.
Ejendomsretten til leverede varer og maskiner overgår først til køber, når den fulde købesum incl. eventuelle renter og omkostninger er erlagt.
Forfaldne fordringer forrentes med 2% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen.
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som InnovateDK ApS ikke har anerkendt.
InnovateDK ApS har et samarbejde med firmaet Tryg A/S, omkring en løbende kreditvurdering af alle vore kunder baseret på en database over disse hos firmaet Tryg A/S.

Force Majeure:
InnovateDK ApS er ikke ansvarlig for forhold, som InnovateDK ApS ikke er herre over, herunder krig, uroligheder, strejke, lock out, vejrliget, herunder hård frost m.v., som vanskeliggør eller i perioder umuliggør levering.

Værneting:
Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale og det solgte, eller som har sammenhæng hermed afgøres efter dansk ret ved dansk domstol.

InnovateDK ApS henholder sig i øvrigt iht producentens / importørens / leverandørens betingelser.

PRIVATLIVSPOLITIK FOR INNOVATEDK APS

Idet vi behandler personoplysninger, har vi vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.


1. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Innovatedk er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger til Innovatedk fremgår nedenfor:

InnovateDK ApS
E-mail: carsten@innovatedk.com

2. HVILKE DATA INDSAMLES
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.


2.1. Automatisk indsamlede data
Vores hjemmeside er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og placering af cookies er eksempler herpå.


Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data der opsamles og eventuelt analyseres:

· dato og tidspunkt for besøg
· de sider der besøges i løsningen
· IP-adressen på den besøgende
· oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.),
· URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning).

Vi anvender Google Analytics som webanalyseløsning i vores digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra vores digitale løsninger til analyse i den service Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her:
https://www.google.com/intl/da/policies/

2.2. Oplysninger du selv afgiver
I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os.Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

· Kontaktoplysninger ved ordre på webshoppen
· Oplysninger du deler med os via sociale medier, herunder Instagram og Facebook
· Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger.
· Tilmelding til nyhedsbrev
· Chat

3. ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA
3.1. Formål med indsamling
Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

· Sikring af brugervenlighed og sikkerhed
· Optimering af vores hjemmeside
· Udsendelse af tilbud og nyheder
· Såfremt du har indsendt en job-ansøgning, behandler vi denne med henblik på at vurdere muligheden for en eventuel ansættelse.
· Annoncering

3.2. Opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Konkret kan oplyses følgende om opbevaringsperioder:

· For så vidt angår vores kunder beholder vi som udgangspunkt dine kontaktoplysninger og data, indtil 3 år efter kundeforholdets ophør
· Såfremt du sender os en job-ansøgning, vil vi som udgangspunkt slette den senest 6 måneder efter modtagelsen, med mindre vi vælger at gå videre med en ansættelsesproces og/eller indhenter dit samtykke til at gemme ansøgningen

3.3. Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.


Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.


Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du sådanne link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som vi ikke er ansvarlige for.


4. COOKIES
Innovatedk anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

4.1. Hvad er cookies og hvorfor anvendes de?
Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.


4.2. Slet eller slå cookies fra i browseren
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet.

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Du skal blot være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere, og din færden på internettet vil gøres unødig besværlig. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

5. SIKKERHED
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.


Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

6. DINE RETTIGHEDER
6.1. Generelt
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.


6.2. Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.


Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 1.


6.3. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.


I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


6.4. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punkt 1 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.


6.5. Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.


Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

6.6. Du har ret til at klage til Datatilsynet
Innovatedk (som dataansvarlig) er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Innovatedk, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00 Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

7. VERSION
Denne privatlivspolitik er senest ændret den 7. juni 2019.